STREAM

Langer gezond en productief doorwerken

Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, is het van belang dat meer ouderen langer doorwerken. In STREAM, de Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation, gaan we na onder welke omstandigheden 45-plussers met behoud van een goede productiviteit en een goede gezondheid (langer) in betaald werk kunnen blijven participeren. TNO werkt binnen STREAM samen met diverse (inter)nationale universiteiten en kennisinstituten.

Wat is STREAM?

STREAM is een longitudinaal onderzoek onder personen van 45 jaar en ouder. Dat wil zeggen dat we dezelfde groep mensen gedurende een groot aantal jaren volgen. Dat maakt het mogelijk om lange termijneffecten te onderzoeken van bijvoorbeeld werkfactoren of veranderingen daarin, om blootstellingsduur mee te nemen, of om verschillende individuele trajecten te onderzoeken. In 2010 zijn we met ongeveer 15.000 deelnemers gestart. Deze groep is in 2015 aangevuld met 6.750 nieuwe deelnemers. Meer informatie over deelnemers en respons is te vinden in het methodologisch rapport.

Vragenlijst

Voor dit onderzoek maken we gebruik van een vragenlijst die tweejaarlijks wordt uitgezet onder leden van een vast panel. De vragenlijst bevat  onder meer vragen naar gezondheid, motivatie, werk, kennis en vaardigheden, sociale omstandigheden en financiële situatie.

Resultaten

STREAM levert nieuwe kennis op over de omstandigheden waaronder oudere werknemers productief en gezond in betaald werk kunnen blijven participeren. Inmiddels zijn er al vele rapporten en artikelen verschenen die verslag doen van onderzoek met de STREAM data. De nieuwsbrieven bevatten beknopte informatie over de studies die met STREAM zijn uitgevoerd. De volledige lijst met rapporten en artikelen op basis van STREAM is te vinden in het publicatie overzicht.

Meer lezen over STREAM?

Swenneke van den Heuvel Projectleider STREAM

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten over STREAM? Neem contact met ons op!