NEA-COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft sinds maart 2020 het werkende leven van heel Nederland sterk veranderd. TNO volgt een groep werknemers in Nederland gedurende de crisis. Medio 2020, eind 2020, begin 2021 en eind 2021 hebben ruim 25.000 werknemers een uitnodiging gekregen om de NEA-COVID-19 in te vullen.

Het NEA-COVID-19 cohort onderzoek is een vragenlijstonderzoek waarbij een groep deelnemers van de NEA 2019 opnieuw vragen zijn voorgelegd – ten tijde van de pandemie – over hun werk en hun arbeidsomstandigheden. Daarmee geeft dit onderzoek van TNO inzicht in de gevolgen van de COVID-19 pandemie op werkomstandigheden, gezondheid en toekomstperspectief en is het mogelijk om kwetsbare groepen uit te lichten.

Klik hier om het rapport te lezen met de resultaten van de meting eind 2021.

Welke groepen kunnen we onderscheiden?

 

Omdat het werkende leven voor bijna iedereen is veranderd,
maar niet voor iedereen op dezelfde manier, zijn er drie
doelgroepen die we kunnen onderscheiden, namelijk:

Werkend op locatie
Mensen die vooral op de locatie (van de werkgever of klant) werken
Werkend vanuit huis
Mensen die vooral thuis werken
Minder of geen werk
Mensen die (bijna) geen werkzaamheden of werk hebben

Wie deden er mee?

Het veldwerk voor de NEA-COVID-19 is uitgevoerd tussen eind juni en eind juli 2020, 3 maanden na de start van de maatregelen en voor de opleving van COVID-19 in augustus 2020. Het veldwerk van de tweede meting is uitgevoerd in november 2020 tijdens de tweede golf, op een moment dat de besmettingen verder opliepen en een gedeeltelijke lockdown was ingevoerd. In maart 2021 is het veldwerk van de derde meting uitgevoerd, tijdens de derde golf en waarbij maatregelen verder waren aanscherpt. Van halverwege november tot halverwege december is het veldwerk van de vierde meting uitgevoerd, ten tijde van toenemende besmettingen, ziekenhuisopnamen en bij aangescherpte maatregelen, maar nog voor de lockdown.

In totaal is van 10.616 deelnemers informatie beschikbaar van zowel 2019 als van de eerste meting van medio 2020. Van 9.829 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de tweede meting van eind 2020 beschikbaar. Van 8.911 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de derde meting van begin 2021 beschikbaar. Van 8.099 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de vierde meting eind 2021 beschikbaar. In totaal hebben 3.928 deelnemers aan alle vijf de metingen deelgenomen.

 

Downloads

Karen Oude Hengel Projectleider NEA-COVID-19

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten over NEA-COVID-19? Neem contact met ons op!