NEA-COVID-19

Sinds de coronapandemie is het werkende leven van Nederland veranderd. TNO heeft een groep werknemers in Nederland gedurende en na de pandemie gevolgd. In de periode 2020 tot en met 2023 hebben 25.000 werknemers een uitnodiging gekregen om de NEA-COVID-19 in te vullen.

Het NEA-COVID-19 cohort onderzoek is een vragenlijstonderzoek waarbij een groep deelnemers van de NEA 2019 opnieuw vragen zijn voorgelegd – ten tijde en na de pandemie – over hun werk en hun arbeidsomstandigheden. Daarmee geeft dit onderzoek van TNO inzicht in de gevolgen van de COVID-19 pandemie op werkomstandigheden, gezondheid en toekomstperspectief op korte en langere termijn.

Wie deden er mee?

Het veldwerk voor de NEA-COVID-19 is uitgevoerd tussen eind juni en eind juli 2020, 3 maanden na de start van de maatregelen en voor de opleving van COVID-19 in augustus 2020. Het veldwerk van de tweede meting is uitgevoerd in november 2020 tijdens de tweede golf, op een moment dat de besmettingen verder opliepen en een gedeeltelijke lockdown was ingevoerd. In maart 2021 is het veldwerk van de derde meting uitgevoerd, tijdens de derde golf en waarbij maatregelen verder waren aanscherpt. Van halverwege november tot halverwege december is het veldwerk van de vierde meting uitgevoerd, ten tijde van toenemende besmettingen, ziekenhuisopnamen en bij aangescherpte maatregelen, maar nog voor de lockdown. De laatste meting vond plaats van begin juni 2023 tot en met begin juli 2023, nu de coronapandemie in een endemische fase is beland.

In totaal is van 10.616 deelnemers informatie beschikbaar van zowel 2019 als van de eerste meting van medio 2020. Van 9.829 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de tweede meting van eind 2020 beschikbaar. Van 8.911 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de derde meting van begin 2021 beschikbaar. Van 8.099 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de vierde meting eind 2021 beschikbaar. Van 6.323 deelnemers is informatie zowel uit 2019 als van de vijfde meting medio 2023 beschikbaar.

Downloads

Karen Oude Hengel Projectleider NEA-COVID-19

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten over NEA-COVID-19? Neem contact met ons op!