Thuiswerkers wonen kwartier verder van werk

De enkele reistijd van de woning van werknemers naar het vaste adres van hun werkgever was in 2023 naar eigen zeggen gemiddeld 32 minuten. Mensen die thuiswerken zijn, als ze naar hun werk gaan, gemiddeld een kwartier langer onderweg dan werknemers die niet thuiswerken. Het wegvallen van de reistijd of reiskosten is dan ook voor de helft van de thuiswerkers een belangrijke reden om thuis te werken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS.

In 2023 zijn enkele vragen gesteld over de reistijd van werknemers van 15 tot 75 jaar. Gevraagd werd om in te schatten hoe lang gemiddeld een enkele reis van de woning naar het vaste adres van de werkgever duurt. Volgens de meerderheid van de werknemers (67 procent) duurt een reis naar het werk 30 minuten of minder, 10 procent is langer dan een uur onderweg.

Enkele reistijd thuiswerkers gemiddeld 40 minuten

Bijna de helft van alle werknemers werkt weleens thuis. Werknemers die thuiswerken, zeiden gemiddeld 40 minuten nodig te hebben voor de enkele reis naar het adres van de werkgever. De gemiddelde reistijd van werknemers die niet thuiswerken (locatiewerkers), was 25 minuten.

Werknemers die op verschillende locaties werken, hebben een langere reistijd naar het adres van hun werkgever dan werknemers die naar een vaste werklocatie reizen. Daarnaast is er een kleine groep werknemers die altijd thuiswerkt. Een reis vanuit hun woning naar de werklocatie zou gemiddeld 53 minuten kosten, ruim twee keer zo lang als de reistijd van locatiewerkers.

Meer thuiswerkers bij langere reistijd

In hoeverre werknemers wel of niet thuiswerken, hangt sterk samen met de benodigde reistijd naar het werk. Binnen de groep werknemers met een relatief korte reistijd (enkele reis van maximaal 20 minuten) werkt het merendeel niet thuis. Bij een gemiddelde reistijd van 21 tot en met 30 minuten is de verhouding thuis-/locatiewerkers vrijwel gelijk. Met een reistijd van boven de 30 minuten werkt een meerderheid van de werknemers weleens thuis.

0 t/m 10 minuten 10 t/m 20 minuten 20 t/m 30 minuten 30 t/m 40 minuten 40 t/m 50 minuten 50 t/m 60 minuten Meer dan 60 minuten
Thuiswerkers 26% 37% 49% 58% 65% 69% 73%
Locatiewerkers 74% 63% 52% 42% 35% 31% 27%

 

Enkele reistijd van woning werknemer naar adres werkgever.

Reistijd of -kosten reden voor thuiswerk

Werknemers die zowel op locatie als thuis werken, is gevraagd naar hun redenen
hiervoor. Iets meer dan de helft noemde het wegvallen van reistijd of reiskosten als
reden om thuis te werken. Een andere veelgenoemde reden is dat men thuis meer werk
af krijgt (53 procent). De meest genoemde reden om thuis te werken is het
gemakkelijker kunnen combineren van werk en privé (57 procent). De meest genoemde
redenen om juist naar de werklocatie te gaan zijn vanwege het sociale contact (70
procent), vanwege overleggen, en omdat men dan beter meekrijgt wat er op het werk
speelt.

Top 3 thuiswerken

Werk/privé makkelijker te combineren 57%
Ik krijg thuis meer werk af 53%
Geen reistijd en/of -kosten 51%

Top 3 op locatie

Vanwege sociale contact 70%
Vanwege overleggen 65%
Ik krijg beter mee wat er speelt 59%

Relevante links

Toelichtingen

In de enquête is gevraagd wat de gemiddelde reistijd naar het vaste adres van de
werkgever is. Het gaat daarbij om een enkele reis van het woonadres naar het
werkadres, uitgaande van de afgelopen drie maanden. Aan werknemers die altijd
thuiswerken, is gevraagd om een schatting te maken wat de gemiddelde reistijd naar
het vaste adres van hun werkgever zou zijn. Er is niet gevraagd naar de afstand tussen
locaties en de wijze van vervoer.

Een deel van de werknemers heeft deze vraag niet beantwoord. Zij gaven aan dat hun
werkgever geen vaste locatie heeft waar zij kunnen werken of dat zij daar nooit naartoe
gaan.

Onder locatiewerkers vallen werknemers die aangeven niet thuis te werken. Zij werken
doorgaans op een vaste locatie van de werkgever of op verschillende locaties (bij
klanten bijvoorbeeld).