Aanmelden Symposium Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Iedere twee jaar publiceren CBS en TNO gezamenlijk een boek over de dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. Op 6 februari 2020 zal de nieuwste versie verschijnen: “Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: de focus op zekerheid”. Ter gelegenheid van deze publicatie organiseren CBS en TNO op 6 februari 2020 het DNA Symposium van 12.00-18.00 bij Sociëteit de Vereeniging in Den Haag.

Een groot deel van de beroepsbevolking hecht veel waarde aan zekerheid. Het gaat dan niet alleen om objectieve werk- en inkomenszekerheid die het voor mensen mogelijk maakt om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ook een gevoel van zekerheid blijkt van belang voor persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en ervaren waardering als mens. De mate van ervaren zekerheid is eveneens van invloed op het nemen van levensbeslissingen zoals het kopen van een huis of het vormen van een gezin. Kortom, zekerheid is een belangrijk maatschappelijk thema met verschillende facetten en effecten.

Veel werkenden voelen zich onzeker over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en degenen met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken van deze onzekerheid en wat draagt bij aan het verkrijgen van meer zekerheid? Dit zijn enkele van de vragen die centraal staan tijdens het DNA symposium. Naast prof. dr. Monique Kremer die in een inleiding haar visie geeft op het onderwerp flexibele arbeidsmarkt en het reduceren van onzekerheid zullen verschillende sprekers vanuit wetenschap en beleid inzicht bieden op de (on)zekerheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens de verschillende debatten onder leiding van hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS worden deelnemers van harte uitgenodigd en uitgedaagd om zich in de discussie te mengen.

Deelname aan het symposium is gratis. Wij verwelkomen u graag op 6 februari 2020 en ontvangen graag uw aanmelding vóór 28 januari 2020.