Experts over preventie van beroepsziekten door stoffen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de komende jaren speciale aandacht geven aan beroepsziekten door stoffen, vooral de chemische stoffen. In de aanloop daartoe ontstond het idee om een aantal deskundigen vanuit diverse disciplines te vragen een essay te schrijven over het vraagstuk van ‘beroepsziekten door stoffen’ en de aangrijpingspunten voor preventie die zij zien. Dit verzoek is gedaan aan een divers aantal deskundigen waarbij de meesten die zijn benaderd positief op het verzoek hebben gereageerd. Het resultaat leest u in deze bundel.

Downloads