De werksituatie van zelfstandig ondernemers zonder personeel

De resultaten van de ZEA 2021 in vogelvlucht

Begin 2021 is voor de vierde keer de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW. Ruim 8.000 zelfstandig ondernemers, waarvan meer dan 6.500 ondernemers zonder personeel, vulden de vragenlijst over hun werksituatie in.

In deze publicatie geven TNO en het CBS een eerste beknopte beschrijving van de resultaten. Daarbij is gekeken naar ontwikkelingen in de tijd, maar ook naar verschillen tussen sectoren en leeftijdscategorieën.

De vragenlijst is ingevuld ten tijde van de COVID-19 pandemie, waardoor de werksituatie van zelfstandig ondernemers is beïnvloed. De doelgroep van de ZEA bestaat uit zelfstandig ondernemers. Dit zijn personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk en daarover winstaangifte doen voor de inkomstenbelasting bij de
Belastingdienst. Zelfstandig ondernemers vormen de grootste groep zelfstandigen. Andere zelfstandigen, zoals directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s), meewerkende gezinsleden en overige zelfstandigen (personen met resultaat uit overige werkzaamheden) behoren niet tot de doelgroep van de
ZEA 2021.

Hoewel de ZEA over zelfstandig ondernemers met en zonder personeel gaat, betreft deze publicatie alleen de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers). Dit is de grootste groep onder de zelfstandig ondernemers waarvan de omvang is toegenomen van 892.000 mensen in 2015 tot ruim 1 miljoen
in 2019.

Deze publicatie beschrijft de eerste globale resultaten. Aanvullende analyses op de data zullen in de toekomst plaatsvinden om meer verdieping te geven. Het methodologisch rapport van de ZEA geeft de methodologische verantwoording van het onderzoek en presenteert een overzichtstabel met resultaten van zelfstandig ondernemers.

Download hier de publicatie