Hoe is het gesteld met de leercultuur bij gemeenten?

Een onderzoeksnotitie

“Hoe is het gesteld met de leercultuur bij gemeenten?” is de centrale vraag van deze notitie. Deze vraag beantwoorden we door de ervaringen van werknemers bij gemeenten te vergelijken met de rest van Nederland op een diverse set aan indicatoren ontleend aan de Monitor Leercultuur van de SER en TNO.

In deze monitor houdt een leercultuur in dat “leren en ontwikkelen binnen een gemeenschap vanzelfsprekend is voor iedereen en voor een belangrijk deel is geïntegreerd in dagelijkse activiteiten”. Een leercultuur is daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers, werkgevers, onderwijsinstellingen, sociale partners en overheidsinstanties. Belangrijk is om niet alleen aandacht te hebben voor het volgen van formeel onderwijs, trainingen en cursussen, maar ook voor leren op en door het werk (informeel leren). Mede in dat kader dient er aandacht te zijn voor de organisatiecontext: wat zijn stimulerende factoren in de werkomgeving die leergedrag stimuleren.

De basis voor de Monitor Leercultuur is een wetenschappelijk onderbouwd organisatiemodel met factoren die leergedrag en innovatief gedrag stimuleren. Voor de Monitor Leercultuur zijn een selectie van indicatoren uit dit organisatiemodel geclusterd naar het daadwerkelijke leergedrag (de uitkomstmaten van het model), de ervaren urgentie (veelal factoren op het niveau van de medewerker) en stimulerende factoren (overige niveaus).

Download

Download hieronder de onderzoeksnotitie “Hoe is het gesteld met de leercultuur bij gemeenten?"