Eens een slechte match, altijd een slechte match?

Ontwikkelingen in skills (mis)match over de tijd – en de invloed op het welzijn en de inzetbaarheid van werknemers

Een goede match tussen de skills (kennis en vaardigheden) van werknemers en het werk is essentieel voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en een goed functionerende arbeidsmarkt. In dit rapport onderzocht TNO hoe het ervoor staat met skills (mis)matches in Nederland, en welke ontwikkelingen in skills (mis)matches over de tijd te zien zijn.

Daarnaast onderzocht TNO de invloed van een skills (mis)match op het welzijn en de inzetbaarheid van werknemers. Hiervoor is gebruik gemaakt van longitudinale data (van 2015 t/m 2021) uit het Nederlandse Cohortonderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI) van TNO. De resultaten laten zien dat skills (mis)matches over het algemeen redelijk dynamisch zijn door de tijd heen. Een klein deel van de werknemers rapporteert structureel onderkwalificatie (0,4%) of overkwalificatie (12,2%). Wanneer met name onderkwalificatie langere tijd aanhoudt, zijn (kleine) negatieve verbanden met welzijn en inzetbaarheid 1 tot 3 jaar later te zien.

In de discussie worden de belangrijkste bevindingen besproken, wat deze betekenen voor theorie en praktijk, en worden enkele aanbevelingen voor het verminderen van skills mismatches op de Nederlandse arbeidsmarkt gedaan.

Het rapport

Download hieronder het rapport ‘Eens een slechte match, altijd een slechte match?’.