CODI

Methodologisch rapport 2021

Dit rapport borduurt verder op de eerdere methodologische rapporten van CODI van 2016 tot en met 2020 (1), en geeft inzicht in de methode en de resultaten van de zesde meting van CODI (2021). Het doel is enerzijds om de geïnteresseerde lezer te informeren over de opzet en de resultaten van CODI en anderzijds om te dienen als bron en naslagwerk voor onderzoekers bij de data-analyse en bij het schrijven van toekomstige notities, rapporten en wetenschappelijke artikelen. In hoofdstuk 2 bespreken we de onderzoeksopzet van CODI en de steekproef van CODI 2021. In hoofdstuk 3 geven we een verantwoording van de gebruikte vragenlijst, waarbij we ingaan op de herkomst van de vragen. In hoofdstuk 4 gaan we in op de kwaliteit van de gebruikte vragen. Bijlage 1 bevat de resultaten van de 2021 meting, in de vorm van een tabel met rechte tellingen en gemiddelden, uitgesplitst naar werkstatus (werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden), geslacht en leeftijd.

Downloads

Klik hieronder om het methodologisch rapport te downloaden