CODI

Methodologisch rapport 2020

In dit rapport staat een methodologische verantwoording van de CODI-meting in 2020. Het eerste hoofdstuk gaat in op de achtergrond van CODI en hier wordt het onderzoeksmodel gepresenteerd. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de onderzoeksopzet. Hier beschrijven we onder meer de studiepopulatie, dataverzameling en respons. In het derde hoofdstuk presenteren we de concepten die in CODI gemeten worden en geven we de herkomst van de vragen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op de kwaliteit van de uitkomsten. Tenslotte presenteren we in hoofdstuk 5 enkele uitkomsten, met onder meer de transities in werkstatus door de jaren heen en de uitkomsten van CODI 2020 per werkstatus, geslacht en leeftijdscategorie.

Klik hier om het methodologisch rapport te downloaden