Arbobalans

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten en zzp’ers. De Arbobalans 2020 presenteert de meest recente landelijke cijfers. Die zijn meestal van 2019. De gevolgen van de COVID-19 pandemie voor werkend Nederland zijn dus niet meegenomen. Deze Arbobalans vormt een goede informatiebron waartegen de gevolgen van deze crisis kunnen worden afgezet.

Naast de Arbobalans 2020 vindt u hieronder ook links naar de samenvatting (ook Engelstalig beschikbaar) en de factsheets per hoofdstuk. Tevens kunt u luisteren naar de podcasts die TNO over de Arbobalans publiceert. De eerste is hier te beluisteren.

2020
2018
2016
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Arbobalans 2020

In de Arbobalans worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten en zzp’ers.

Klik hier om naar de Arbobalans 2020 te gaan

Arbobalans 2018

In de Arbobalans 2018 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast was er dit jaar extra aandacht voor de specifieke situatie van de groeiende groep flexibele arbeidskrachten.

Klik hier om naar de Arbobalans 2018 te gaan

Arbobalans 2016

In de Arbobalans 2016 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor de groeiende groep zelfstandig ondernemers zonder personeel, de kosten van gezondheidsproblemen als gevolg van werk en de positie die Nederland inneemt ten opzichte van andere Europese landen.

Klik hier om naar de Arbobalans 2016 te gaan

 

Arbobalans 2014

In de Arbobalans 2014 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast is er extra aandacht voor het thema psychosociale arbeidsbelasting en komt de specifieke situatie van zzp’ers aan bod.

Klik hier om naar de Arbobalans 2014 te gaan

Arbobalans 2012

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2012 wordt daarnaast gekeken naar een drietal actuele thema’s: flexwerk, laaggeschoold werk en het MKB.

Klik hier om naar de Arbobalans 2012 te gaan

Arbobalans 2011

De Arbobalans 2011 is gebaseerd op actueel cijfermateriaal tot en met 2010 en op recent onderzoek gepubliceerd tot in 2011. Het doel is een informatiebron te zijn voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geinteresseerde werkgevers en werknemers.

Klik hier om naar de Arbobalans 2011 te gaan

Arbobalans 2010

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2010 wordt daarnaast gekeken naar een viertal actuele thema’s: nieuwe werkvormen, zoals tijd- en plaatsonafhankelijk werken, duurzame inzetbaarheid, arbozorg en leefstijl.

Klik hier om naar de Arbobalans 2010 te gaan

Arbobalans 2009

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2009 wordt daarnaast ingezoomd op de situatie van ouderen, hun kwaliteit van de arbeid, de effecten hiervan op hun gezondheid en hun uitval uit het werk, alsook op het langer kunnen en willen doorwerken.

Klik hier om naar de Arbobalans 2009 te gaan

Arbobalans 2007/2008

Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicopopulaties en -sectoren, en van de maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2007/2008 wordt daarnaast de kwaliteit van de arbeid sectorgewijs vergeleken met de EU. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of Nederlandse werknemers tot hun 65e jaar willen en kunnen doorwerken, en of de verbetering van de kwaliteit van de arbeid hiertoe een bijdrage kan leveren.

Klik hier om naar de Arbobalans 2007/2008 te gaan

Arbobalans 2006

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de laatste ontwikkelingen hieromtrent. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicopopulaties en -sectoren, en van de maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

Klik hier om naar de Arbobalans 2006 te gaan

Arbobalans 2005

Uit de Arbobalans 2005, een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het SZW, blijkt inderdaad dat veel werkgevers zelf het initiatief nemen om algemene maatregelen en/of maatregelen op specifieke arbeidsrisico’s te nemen. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat zowel het verzuim als de instroom in de WAO zijn afgenomen. Maar uit de Arbobalans blijkt ook dat de blootstelling aan de meeste arborisico’s stabiliseert en dat meer werknemers dan in het verleden graag aanpassingen zouden zien in hun arbeidsomstandigheden. Vooral bij kleine bedrijven is dit het geval. Vernieuwing van het arbeidsomstandighedenbeleid is nodig om deze minder positieve trends om te buigen. Vergroting van zelfwerkzaamheid is dan het sleutelwoord. Een voorwaarde is dat sectoren en ondernemingen weten wat hun grootste arborisico’s zijn. Het publiceren in deze Arbobalans van trendmatige cijfers die zijn uitgesplitst op brancheniveau, draagt bij aan dat doel.

Klik hier om naar de Arbobalans 2005 te gaan

De Arbobalans is een informatiebron voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geïnteresseerde werkgevers én werknemers.

Arbobalans Factsheets

Factsheets bij de Arbobalans

We maken sinds 2016 ook een factsheet voor ieder hoofdstuk van de Arbobalans. Deze factsheets kunt u hier vinden.

Arbobalans Podcasts

Podcasts bij de Arbobalans

Bij de arbobalans 2020 komt een serie van 3 podcasts online. Deze podcasts kunt u hier vinden.