NEA 2022 Tabellen – Sector onderwijs

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef sinds 2018 uitgebreid, zodat in de subsectoren primair en speciaal onderwijs en algemeen vormend voortgezet onderwijs voldoende bruikbare responsen zouden worden gerealiseerd.

Deze rapportage bevat de resultaten van enkele vergelijkingen:

  • Primair onderwijs en voortgezet onderwijs in vergelijking tot elkaar, in vergelijking tot het overige onderwijs, en in vergelijking tot alle andere werknemers in Nederland;
  • Management, onderwijzend en overig personeel in vergelijking tot elkaar, binnen respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs.
  • De trend van 2018 tot 2022, waarbij onderscheid is gemaakt naar
    onderwijstype, dat wil zeggen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Downloads

Gerelateerde pagina’s