Arbobalans 2016 – Factsheet Ziekteverzuim

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

In deze factsheet worden de belangrijkste cijfers van het hoofdstuk “Ziekteverzuim in Nederland” uit de Arbobalans 2016 op een overzichtelijke manier gepresenteerd.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads