Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012 – Methodologie en beschrijvende resultaten

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een enquête onder zelfstandigen in Nederland over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. De ZEA 2012 is een pilotonderzoek dat is uitgevoerd met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ZEA is ontwikkeld omdat de groep zelfstandigen een belangrijk deel van onze beroepsbevolking uitmaakt – zowel in omvang (1,1 miljoen personen) als in de rol die de groep vervult – en er tot op heden slechts beperkte informatie beschikbaar was over de werksituatie van zelfstandigen. De ZEA wil daarmee voorzien in een informatiebehoefte van politici, beleidsmakers, belangenbehartigers van zelfstandigen en onderzoekers.

Downloads