Werkgevers Enquête Arbeid 2021 – Resultaten in vogelvlucht

De WEA 2021 Resultaten in Vogelvlucht beschrijft de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2021. In negen hoofdstukken worden de meest relevante en opvallende cijfers en trends beschreven en geïllustreerd. De WEA wordt uitgevoerd in samenspraak met het Ministerie van SZW. De resultaten van de WEA zijn primair bedoeld voor sociale partners, beleidsmakers en wetenschappers, maar bieden ook anderen inzicht in de ‘wereld van werk’ vanuit een werkgeversperspectief.

Downloads