Technostress reikt verder dan alleen technologie

Vaak associeert men technostress met ‘frustratie met niet-werkende techniek’, ‘gedwongen werken met onbegrijpelijke software’ of ‘digitalisering’. Maar technostress is een veel breder en complexer fenomeen in onze samenleving en op onze werkvloeren geworden. En veel mensen realiseren zich niet dat de belangrijkste oorzaken van technostress zich onder de oppervlakte bevinden. In deze brochure beschrijven we technostress, leggen we de vinger op dieper liggende oorzaken van technostress en wijzen we de weg naar oplossingen. Zodat technologie ons niet (langer) beheerst, maar ons helpt.

Downloads