Werkkenmerken naar regio

Waar wonen de meeste werknemers met burn-outklachten? Waar wordt gemiddeld het grootst aantal dagen thuis gewerkt? Deze NEA-visualisatie toont kenmerken van duurzame inzetbaarheid, werk-privé balans en de arbeidsmarkt voor Nederlandse werknemers woonachtig in de verschillende regio’s. 

Kies een werkkenmerk en een regio en u ziet meteen hoe deze regio het doet ten opzichte van de andere regio’s. De regio’s zijn in drie groepen (tertielen) verdeeld. In de lichtst gekleurde regio’s wordt het laagst gescoord. In de donker gekleurde regio’s wordt het hoogst gescoord. Daartussenin ligt de waarde per regio rond het Nederlands gemiddelde.

Om de arbeidsmarktkenmerken van werknemers naar regio preciezer te beschrijven kan gebruik worden gemaakt van de Enquête Beroepsbevolking. Zie hiervoor de tabellen op StatLine.