Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

2020

Resultaten in Vogelvlucht

Eind 2020 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de zestiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2020 vragenlijst in.

In deze resultaten in vogelvlucht geven TNO en het CBS een toegankelijke eerste indruk van de resultaten in woorden. Daarbij is gekeken naar leeftijd, geslacht en sector, maar zijn ook trends tussen 2015 en 2020 en verschillen tussen 2019 en 2020 bekeken.

De NEA 2020 is uitgevoerd in het vierde kwartaal – toen de tweede golf van de COVID-19 pandemie net begon. De
COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen die van kracht waren hebben waarschijnlijk invloed gehad op de werkomstandigheden. Meer informatie hierover is terug te vinden in het methodologisch rapport.