CODI

Wat is CODI?

CODI staat voor Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid. Deze longitudinale studie levert nieuwe kennis op over factoren die van invloed zijn op de mate waarin mensen aan het werk kunnen en willen blijven. Jaarlijks benaderen we een vast panel van werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden in de leeftijdscategorie van 15 t/m 75 jaar. Door middel van weging is het mogelijk om representatieve cijfers voor de Nederlandse bevolking te geven.

Vragenlijst

Vanaf 2016 ontvang een vast panel jaarlijks een vragenlijst. De vragenlijst bevat onder meer vragen over gezondheid, motivatie, werk, kennis en vaardigheden, sociale omstandigheden en de financiële situatie. Meer weten? Lees erover in het methodologisch rapport.

Resultaten

CODI geeft inzicht in factoren die samenhangen met duurzame inzetbaarheid. Sinds de oorsprong van de studie zijn verschillende artikelen en rapporten verschenen.

Meer lezen over CODI?

Swenneke van den Heuvel Projectleider CODI

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten over CODI? Neem contact met ons op!