De Flexbarometer

De Flexbarometer geeft op interactieve wijze informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, de omvang en positie van flexwerkers en de ontwikkeling daarin. De Flexbarometer is objectief en gebaseerd op representatieve bronnen. In de Flexbarometer kunt u zelf selecteren over welke groepen flexwerkers en thema’s u meer informatie wilt. Onder flexwerk wordt alle vormen van externe dan wel contractuele flexibiliteit verstaan. De Flexbarometer presenteert objectieve data en doet geen normatieve uitspraken.