Duurzame Inzetbaarheids Monitor

TNO ontwikkelde een beleidsmodel om de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van duurzame inzetbaarheid te kunnen volgen. Niet alleen het belangrijkste effect van beleid (verhoging arbeidsparticipatie), maar ook de belangrijkste beïnvloedende factoren (determinanten) zijn in het TNO model opgenomen. Om regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken, zijn op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) regionale profielen opgesteld welke zijn vergeleken met gemiddeld Nederland. In het rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland kunt u nog meer informatie terugvinden over de stand van zaken betreffende duurzame inzetbaarheid in Nederland.