Cijfers en Trends

Visualisaties van onze data

De data die we verzamelen in onze onderzoeken zijn ook beschikbaar via de onderstaande interactieve visualaties, tools en tabellen.

Werknemers

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van werknemers in de NEA benchmarktool. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, bedrijfstak en beroepsgroep.

Werkgevers

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van werkgevers in de WEA benchmarktool. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar vestigingsgrootte, profit of non-profit en sector.

Zelfstandigen

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van zelfstandig ondernemers in de ZEA benchmarktool. Met deze tool kunt u zelf de cijfers en trends verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector en type zelfstandige.

Werkkenmerken naar regio

Waar wonen de meeste werknemers met burn-outklachten? Waar wordt gemiddeld het grootst aantal dagen thuis gewerkt? Deze NEA-visualisatie toont kenmerken van duurzame inzetbaarheid, werk-privé balans en de arbeidsmarkt voor Nederlandse werknemers woonachtig in de verschillende regio’s. Kies een werkkenmerk en een regio en u ziet meteen hoe deze regio het doet ten opzichte van de andere regio’s.

De Flexbarometer

De Flexbarometer geeft op interactieve wijze informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, de omvang en positie van flexwerkers en de ontwikkeling daarin. De Flexbarometer is gebaseerd op de EBB van het CBS.

Kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert, de kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool). Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De KOBA-DI tool is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.

NEA-tabellen op Statline

De data van de NEA is deels toegankelijk via CBS StatLine. Bekijk hier de cijfers naar sector, geslacht en leeftijd, herkomst, generatie en contracvorm.