Visualisaties

De data verzameld in het programma Monitoring van Arbeid zijn ook verwerkt in online tools, interactieve visuals en tabellen.

NEA Benchmarktool

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van bijna 58.000 werknemers die in 2020 deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, bedrijfstak en beroepsgroep. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

WEA Benchmarktool

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van de ruim 4.400 werkgevers die in 2019 deelnamen aan de Werkgevers Enquête Arbeid. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar vestigingsgrootte, profit of non-profit en sector. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

ZEA Benchmarktool

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van de vijfeneenhalfduizend zelfstandig ondernemers die in 2019 deelnamen aan de Zelfstandigen Enquête Arbeid. Met deze tool kunt u zelf de cijfers en trends verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector en type zelfstandige. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

Werkkenmerken naar regio

Waar wonen de meeste werknemers met burn-outklachten? Waar wordt gemiddeld het grootst aantal dagen thuis gewerkt? Deze NEA-visualisatie toont kenmerken van duurzame inzetbaarheid, werk-privé balans en de arbeidsmarkt voor Nederlandse werknemers woonachtig in de verschillende regio’s. Kies een werkkenmerk en een regio en u ziet meteen hoe deze regio het doet ten opzichte van de andere regio’s.

De Flexbarometer

De Flexbarometer geeft op interactieve wijze informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, de omvang en positie van flexwerkers en de ontwikkeling daarin. De Flexbarometer is gebaseerd op de EBB van het CBS.

Kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert, de kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool). Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De KOBA-DI tool is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.

NEA-tabellen op Statline

De data van de NEA is deels toegankelijk via CBS StatLine. Bekijk hier de cijfers naar sector, geslacht en leeftijd, herkomst, generatie en contracvorm.