Visualisaties

De data verzameld in het programma Monitoring van Arbeid zijn ook verwerkt in online tools, interactieve visuals en tabellen.

NEA Benchmarktool

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van bijna 58.000 werknemers die in 2020 deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, bedrijfstak en beroepsgroep. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

WEA Benchmarktool

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van de ruim 4.400 werkgevers die in 2019 deelnamen aan de Werkgevers Enquête Arbeid. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar vestigingsgrootte, profit of non-profit en sector. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

ZEA Benchmarktool

Bekijk de arbeidssituatie in Nederland door de ogen van de vijfeneenhalfduizend zelfstandig ondernemers die in 2019 deelnamen aan de Zelfstandigen Enquête Arbeid. Met deze tool kunt u zelf de cijfers en trends verkennen en vergelijken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector en type zelfstandige. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

Werkkenmerken naar regio

Waar wonen de meeste werknemers met burn-outklachten? Waar wordt gemiddeld het grootst aantal dagen thuis gewerkt? Deze NEA-visualisatie toont kenmerken van duurzame inzetbaarheid, werk-privé balans en de arbeidsmarkt voor Nederlandse werknemers woonachtig in de verschillende regio’s. Kies een werkkenmerk en een regio en u ziet meteen hoe deze regio het doet ten opzichte van de andere regio’s.

Jouw Duurzame Inzetbaarheids Landschap

Ben je benieuwd naar hoe mensen zoals jij scoren op meer dan 20 verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid? Bijvoorbeeld over burn-out gerelateerde klachten, kans op scholing, fysieke belasting, werk-privé balans etc. Kies dan je eigen subgroep in deze tool van TNO en bekijk de cijfers. De nieuwe tool biedt je de mogelijkheid om een subgroep samen te stellen op basis van de sector waarin je werkt, je geslacht, leeftijd én opleiding.

DI monitor

Om regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken, zijn op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) regionale profielen opgesteld welke zijn vergeleken met gemiddeld Nederland. In het rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland kunt u nog meer informatie terugvinden over de stand van zaken betreffende duurzame inzetbaarheid in Nederland.

De Flexbarometer

De Flexbarometer geeft op interactieve wijze informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, de omvang en positie van flexwerkers en de ontwikkeling daarin. De Flexbarometer is gebaseerd op de EBB van het CBS.

Kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert, de kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool). Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De KOBA-DI tool is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.

Agressie door derden naar VPT-regio

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert dat werkgevers met een publieke taak op regionaal niveau samenwerken bij de aanpak van agressie en geweld door derden. Het gaat om samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en met elkaar. Deze NEA-visualisatie toont voor elke VPT-regio het percentage werknemers met een publieke taak dat te maken heeft met agressie door derden: intimidatie, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en pesten.

NEA-tabellen op Statline

De data van de NEA is deels toegankelijk via CBS StatLine. Bekijk hier de cijfers naar sector, geslacht en leeftijd, herkomst, generatie en contracvorm.