Arbobalans 2011

De Arbobalans 2011 is gebaseerd op actueel cijfermateriaal tot en met 2010 en op recent onderzoek gepubliceerd tot in 2011. De Arbobalans wordt sinds 2005 jaarlijks uitgebracht. Het doel is een informatiebron te zijn voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geinteresseerde werkgevers en werknemers. Om het werknemersperspectief te beschrijven is gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Werkomstandigheden, voor het werkgeversperspectief is dat de Werkgevers Enquête Arbeid. Daarnaast worden ook andere bronnen en rapporten beschreven, waaronder de monitor Arbo in Bedrijf van Inspectie SZW, de rapportage Beroepszietkten van het NCVB en de European Working Conditions Survey.

De Arbobalans 2011 is gebaseerd op actueel cijfermateriaal tot en met 2010 en op recent onderzoek gepubliceerd tot in 2011. De Arbobalans wordt sinds 2005 jaarlijks uitgebracht. Het doel is een informatiebron te zijn voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geinteresseerde werkgevers en werknemers. Om het werknemersperspectief te beschrijven is gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Werkomstandigheden, voor het werkgeversperspectief is dat de Werkgevers Enquête Arbeid. Daarnaast worden ook andere bronnen en rapporten beschreven, waaronder de monitor Arbo in Bedrijf van Inspectie SZW, de rapportage Beroepszietkten van het NCVB en de European Working Conditions Survey.

Download de Arbobalans 2011 hier:

Arbobalans

Arbobalans overzichtspagina

Klik hier om naar de overzichtspagina van de Arbobalans te gaan. Hier vind je onder andere de eerdere edities van de Arbobalans, verschillende factsheets én podcasts!