Arbobalans 2010

Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. In de Arbobalans 2010 wordt daarnaast gekeken naar een viertal actuele thema’s: nieuwe werkvormen, zoals tijd- en plaatsonafhankelijk werken, duurzame inzetbaarheid, arbozorg en leefstijl.

Download de Arbobalans 2010 hier:

Arbobalans

Arbobalans overzichtspagina

Klik hier om naar de overzichtspagina van de Arbobalans te gaan. Hier vind je onder andere de eerdere edities van de Arbobalans, verschillende factsheets én podcasts!