Arbobalans 2009

Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

In de Arbobalans 2009 wordt daarnaast ingezoomd op de situatie van ouderen, hun kwaliteit van de arbeid, de effecten hiervan op hun gezondheid en hun uitval uit het werk, alsook op het langer kunnen en willen doorwerken.

Download de Arbobalans 2009 hier:

Arbobalans

Arbobalans overzichtspagina

Klik hier om naar de overzichtspagina van de Arbobalans te gaan. Hier vind je onder andere de eerdere edities van de Arbobalans, verschillende factsheets én podcasts!