Arbobalans 2007-2008

Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de laatste ontwikkelingen hieromtrent. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicopopulaties en -sectoren, en van de maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen.

In de Arbobalans 2007/2008 wordt daarnaast de kwaliteit van de arbeid sectorgewijs vergeleken met de EU. Ook wordt stilgestaan bij de vraag of Nederlandse werknemers tot hun 65e jaar willen en kunnen doorwerken, en of de verbetering van de kwaliteit van de arbeid hiertoe een bijdrage kan leveren.

Download de Arbobalans 2007-2008 hier:

Arbobalans

Arbobalans overzichtspagina

Klik hier om naar de overzichtspagina van de Arbobalans te gaan. Hier vind je onder andere de eerdere edities van de Arbobalans, verschillende factsheets én podcasts!