NEA-COVID-19

De COVID-19 pandemie heeft sinds maart 2020 het werkende leven van heel Nederland sterk veranderd. TNO volgt een groep werknemers in Nederland gedurende de crisis. In juni en november 2020 hebben ruim 25.000 werknemers een uitnodiging gekregen om de NEA-COVID-19 in te vullen.

Het NEA-COVID-19 onderzoek is een vragenlijstonderzoek waarbij een groep deelnemers van de NEA 2019 opnieuw vragen zijn voorgelegd – ten tijde van de pandemie – over hun werk en hun arbeidsomstandigheden. Daarmee geeft dit onderzoek van TNO inzicht in de gevolgen van de COVID-19 pandemie op werkomstandigheden, gezondheid en toekomstperspectief en is het mogelijk om kwetsbare groepen uit te lichten.

Klik hier om het rapport te lezen met de resultaten van de meting in juni 2020.

Omdat het werkende leven voor bijna iedereen is veranderd,
maar niet voor iedereen op dezelfde manier, zijn er drie
doelgroepen die we kunnen onderscheiden, namelijk:

Werkend op locatie
Mensen die vooral op de locatie (van de werkgever of klant) werken
Werkend vanuit huis
Mensen die vooral thuis werken
Minder of geen werk
Mensen die (bijna) geen werkzaamheden of werk hebben

Wie deden er mee?

Het veldwerk voor de NEA-COVID-19 is uitgevoerd tussen eind juni en eind juli 2020, 3 maanden na de start van de maatregelen en voor de opleving van COVID-19 in augustus 2020. De vragenlijst vraagt over het algemeen terug naar de arbeidssituatie in de afgelopen drie maanden.

In totaal hebben 26.337 deelnemers de eerste NEA-COVID-19 vragenlijst ontvangen, waarvan 10.246 (respons: 39%) de vragenlijst ingevuld heeft. Bij een aantal deelnemers klopte het geslacht en/of leeftijd niet ten opzichte van de meting van 2019. Omdat aannemelijk is dat het dan niet om de zelfde persoon gaat kan hun data niet aan de eerdere meting gekoppeld worden. In totaal is van 10.616 deelnemers informatie beschikbaar uit 2019 en 2020. De data zijn vervolgens gewogen naar geslacht, leeftijd, onderwijs, en sector om te corrigeren voor de oversampling van de onderwijssector in de oorspronkelijke NEA én zo veel mogelijk te corrigeren voor eventueel selectieve respons. De data zijn daarmee zo representatief mogelijk gemaakt.

Werken in tijden van Corona

Vanuit TNO hebben we een animatie gemaakt over de uitkomsten van onze onderzoeken tijdens de Coronacrisis.

Een aantal vragen die hierin behandeld worden zijn:

  • Hoeveel werknemers werken er vanuit huis?
  • Wat voor gevolgen heeft thuiswerken voor de gezondheid van Nederlandse werknemers?
  • Hoe gaan verschillende typen werknemers om met het werken vanuit huis?
  • Hoe zit het met leiderschap tijdens de Coronacrisis?

Downloads

Contact

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over NEA-COVID-19?
Neem contact met ons op!

Contactpersoon
NEA-COVID-19

Karen Oude Hengel
Projectleider
NEA-COVID-19